Partiyanın proqramı

PROQRAM

Son dərəcə əlverişli geosiyasi və geoiqtisadi mövqe­yə, qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan yü­zilliklər boyu milli-tarixi taleyində silinməz izlər bura­xan proseslərin obyekti olmuşdur. Quzeydən və Güney­dən Qafqaza can atan qonşu dövlətlər iqtisadi və siya­si maraqlarını, regional nüfuzlarını təmin etmək üçün ölkəmizi daim imperiya sərhədləri daxilində əsarətdə saxlamağa çalışmışlar. Azərbaycan uğrunda fars və rus şovinistlərinin […]

Partiyanın tarixi

Partiyanın təvəllüd və təşəkkül tarixindən

Ana Vətən Partiyasının təşəkkül tarixi kifayət qədər ziddiyyətli və siyasi proseslərin olduqca sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrə təsadüf edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir çox hallarda siyasi proseslərin önündə gedə bilmir əksinə, onun arxasınca sürünürdü. Eyni zamanda müxtəlif siyasi baxışları öz ətrafında birləşdirən AXC rəhbərliyi açıq siyasi iradə nümayiş etdirmirdi. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən AXC […]