Partiyanın proqramı

PROQRAM

Son dərəcə əlverişli geosiyasi və geoiqtisadi mövqe­yə, qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan yü­zilliklər boyu milli-tarixi taleyində silinməz izlər bura­xan proseslərin obyekti olmuşdur. Quzeydən və Güney­dən Qafqaza can atan qonşu dövlətlər iqtisadi və siya­si maraqlarını, regional nüfuzlarını təmin etmək üçün ölkəmizi daim imperiya sərhədləri daxilində əsarətdə saxlamağa çalışmışlar. Azərbaycan uğrunda fars və rus şovinistlərinin […]