Partiyanın Nizamnaməsi

NİZAMNAMƏ

Ümumi müddəalar Ana Vətən Partiyası öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, “Siyasi partiyalar haqqında” Qanuna müvafiq qurur. Ana Vətən Partiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, bütövlüyü,-nüfuzlu beynəlxalq sübyektə çevril­məsi, Azərbaycanda sənaye cəmiyyətinin qurulması uğ­randa mübarizə aparan, onu dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxarılmasına, soydaşlarımızın vahid bayraq altında cəmləşdirilməsinə, xalqımızın birliyinin yaradılmasına çalışan siyasi təşkilatdır. AVP Azərbaycanın  bütövlüyünün […]