Gənclər Təşkilatı

ANA VƏTƏN PARTİYASI GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ ƏSASNAMƏSİ

Ana Vətən Partiyası Gənclər Təşkilatının 23 noyabr 2013-cü il tarixində keçirilən II konfransında qəbul olunmuşdur ÜMUMİ MÜDDƏALAR Ana Vətən Partiyasının Gənclər Təşkilatı öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, «Siyasi partiyalar haqqında» qanuna və Partiyanın Nizamnamə və Proqramına müvafiq qurur. Ana Vətən Partiyasının Gənclər Təşkilatı Ana Vətən Partiyasının üzvü olan gəncləri öz ətrafında birləşdirir. Ana Vətən Partiyası […]