Qadınlar Şurası

ANA VƏTƏN PARTİYASI QADINLAR ŞURASININ ƏSASNAMƏSİ

Ana Vətən Partiyası Qadınlar Şurasının 29 iyun 2013-cü il tarixində keçirilən II konfransında qəbul olunmuşdur ÜMUMİ MÜDDƏALAR Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurası öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, «Siyasi partiyalar haqqmda» qanuna və Partiyanın Nizamnamə və Proqramına müvafiq qurur. Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurası Ana Vətən Partiyasının üzvü olan qadınları öz ətrafında birləşdirir. Ana Vətən Partiyası […]