seçkİlər

9 fevral 2020– ci ildə keçirilən növbədən kənar Milli Məclis seçkiləri

11 fevral 2020– ci ildə keçirilən növbədən kənar Milli Məclis seçkilərinə dair 20 dekabr 2020– ci ildə  Ana Vətən Partiyası Mərkəzi Şura toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 9 fevral 2020– ci ildə keçiriləcək  növbədən kənar Milli Məclis seçkilərinə Ana Vətən Partiyası 65 dairə üzrə namizədlər irəli sürmüş və yekunda bir nəfər, Ağamalı Fəzail […]

seçkİlər

23 dekabr  2019– cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkiləri

23 dekabr 2019 – cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə dair 2 noyabr 2019– cu ildə  Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. qərarə əsasən 23 dekabr 2019– cu ildə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə Ana Vətən Partiyası tərəfindən 342 namizəd irəli sürmüş və yekunda  187 bələdiyyə üzvü seçilmişdir.

seçkİlər

1 noyabr 2015– ci ildə keçirilən Milli Məclis seçkiləri

1 noyabr 2015 – ci ildə keçirilən Milli Məclis seçkilərinə dair 1 sentyabr 2015– ci ildə  Ana Vətən Partiyası Mərkəzi Şura toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 1 noyabr 2015– ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinə Ana Vətən Partiyası 22 dairə üzrə namizədlər irəli sürmüş və yekunda bir nəfər, Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu 60 […]

seçkİlər

23 dekabr 2014– cü ildə keçirilən bələdiyyə seçkiləri

23 dekabr 2014– cü ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə dair 23 oktyabr 2014– cü ildə  Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. qərarə əsasən 23 dekabr 2014– cü ildə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə Ana Vətən Partiyası tərəfindən 1547 namizəd irəli sürmüş və yekunda 192 bələdiyyə üzvü seçilmişdir.

seçkİlər

11 noyabr 2010– cu ildə keçirilən Milli Məclis seçkiləri

11 noyabr 2010 – cu ildə keçirilən Milli Məclis seçkilərinə dair 7sentyabr 2010– cu ildə  Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 11 noyabr 2010– ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinə Ana Vətən Partiyası 18 dairə üzrə namizədlər irəli sürmüş və yekunda iki nəfər, Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu 60 saylı […]

seçkİlər

23 dekabr  2009– cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkiləri

23 dekabr 2009 – cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə dair 9 oktyabr 2009– cu ildə  Ana Vətən Partiyası Mətkəzi Şurasının toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. qərarə əsasən 23 dekabr 2009– cu ildə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə Ana Vətən Partiyası tərəfindən 300 namizəd irəli sürmüş və yekunda 203 bələdiyyə üzvü seçilmişdir.

seçkİlər

6 noyabr 2005– ci ildə keçirilən Milli Məclis seçkiləri

6 noyabr 2005 – ci ildə keçirilən Milli Məclis seçkilərinə dair 30 avqust 2005– ci ildə  Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 6 noyabr 2005– ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinə Ana Vətən Partiyası 11 dairə üzrə namizədlər irəli sürmüş və yekunda iki nəfər, Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu 60 […]

seçkİlər

17 dekabr  2004 – cü ildə keçirilən Bələdiyyə seçkiləri

17 dekabr 2004 – cü ildə keçirilən Bələdiyyə seçkilərinə dair 02 sentyabr 2004– cü ildə  Ana Vətən Partiyası Mətkəzi Şurasının toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 17 dekabr 2004– cü ildə keçiriləcək Bələdiyyə seçkilərinə Ana Vətən Partiyası tərəfindən 254 namizəd irəli sürmüş və yekunda 140 bələdiyyə üzvü seçilmişdir.  

seçkİlər

15 oktyabr 2003- ci ildə keçirilən prezdent seçkiləri

15 oktyabr 2003- ci ildə keçirilən prezdent seçkilərinə dair 11 iyun 2003- cü ildə  Ana Vətən Partiyası IV qurultayı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 15 oktyabr 2003- cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Ana Vətən Partiyası İlham Heydər oğlu Əliyevin namizədliyini irəli sürmüşdür. Qeyd: Ana Vətən Partiyası İlham Heydər oğlu Əliyevin namizədliyini irəli sürən ilk […]