seçkİlər

1993-cu ildə keçirilən prezident seçkiləri

03 oktyabr 1993 – cü ildə keçirilən prezdent seçkilərinə dair 25 sentyabr 1993 – cü ildə  Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin toplantısı keçirilmiş, qərar qəbul olunmuşdur. Qərarə əsasən 03 oktyabr 1993 cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Ana Vətən Partiyası Heydər Əlirza oğlu Əliyevə səs verəcəyini bəyan etmişdir.